Фуражен завод

Модерният фуражен завод произвежда и осигурява всички видове готови комбинирани фуражи за всички птици на фирмата. Заводът работи целогодишно. При земеделската дейност се доставят висококачествени суровини. Постоянно вземани проби и извършвани анализи от входа до изхода на продуктите гарантират качествени храни за птиците. Производственият процес е напълно компютъризиран.

Галерия