Заготвителен цех

Първият в България цех, отговарящ на всички изисквания на европейския пазар

Заготвителният цех е първият в България, отговарящ на всички изисквания на европейския пазар. Цехът разполага със съвременна техника и висококвалифициран персонал, които приемат, окачествяват, сортират, пакетират милиони яйца годишно. Дружеството разполага със специализиран хладилен транспорт, чрез който осигурява бързи доставки до своите клиенти.

С навършване на своята годишнина дружеството подменя досегашната си сортировъчна и пакетираща машина с по-модерна, по-надеждна, по-бърза – с цел удовлетворяване на нуждите на своите клиенти и за подобряване на качеството на доставяните продукти.