Стокови носачки

Системи за отглеждане

Фермата за стокови носачки има капацитет 700 000 броя носачки. Системите за отглеждане са 3 вида: клетъчно в евроклетки, подово и волиерно. Фирмата отговаря на всички изисквания за алтернативно отглеждане на носачки.

Галерия Клетъчно отглеждане в евроклетки

Подово отглеждане

При подовото отглеждане оборудването е с най–съвременни съоръжения. Процесът е автоматизиран и се ръководи от специализиран софтуер. Постоянен контрол гарантира високото качество.

Биологично отглеждане на носачки

„Яйца и птици – ЗОРА” АД има всички условия за биологично отглеждане на носачки, защото:

9

зърното за изхранване на птиците не е третирано с азотни торове и хербициди;

9

във фуражите не се слагат добавки от животински произход;

9

във фермата не се прилагат антибиотици.

Галерия Волиерно отглеждане