Земеделие

„Яйца и птици – ЗОРА” АД извършва модерно земеделие. Дружеството обработва около 35 000 декара арендувана и собствена земя в 14 села и землища. Съвременна техника и персонал с богат опит осигуряват високи добиви от пшеница, царевица и слънчоглед.

Техническият парк на фирмата разполага с:

9

2 комбайна New Holland

9

3 комбайнa Case

9

1 комбайн Claas

9

7 трактора New Holland

9

10 плуга Vogel

9

компактори култиватор

9

6 сеялки за окопни култури

9

6 трактора Беларус

9

друга земеделска техника

Работилницата на дружеството осигурява постоянна поддръжка на машините. 15 механизатори и 1 агроном са заети със земеделската дейност.

Галерия Земеделие