Развъдна ферма

Звеното включва сектор подрастващи родители, родители носачки и люпилня.

Подрастващи родители и родители носачки

Подрастващите родители и родителите носачки са от най-високопродуктивен хибрид ISA BROWN, хибрид на ISA-Institut de Selection Animale, Франция. „Яйца и птици – ЗОРА” АД има за партньори водещи световни фирми в бранша, с дългогодишни традиции в птицевъдството. Подрастващите родители и родителите носачки са с доказани високи генетични качества. Те са създадени от върхови достижения на науката и практиката. Подрастващите родители и родителите носачки са здрави, устойчиви и дават жизнено и продуктивно поколение. Птиците са адаптивни към климатични условия, алтернативни технологии, пазарни изисквания и тенденции.

Галерия Подрастващи родители

Галерия Pодители носачки

Люпилня

Дружеството разполага със собствена люпилня, изградена съобразно всички зооветеринарни и технологични изисквания, гарантиращи високо качество на продукцията. Капацитетът на люпилнята е 4 500 000 еднодневни пилета годишно.
Люпилнята работи единствено с разплодни яйца, произхождащи от родителски стада на фирмата.

Галерия Люпилня