Сертификати

„Яйца и птици-ЗОРА“ АД притежава сертификация за IFS FOOD версия 7.