Ферма подрастващи стокови носачки

Ферма подрастващи стокови носачки се състои от 4 сектора и парова централа. Годишно се произвеждат около 500 000 – 550 000 ярки на 16-седмична възраст от породата ISA BROWN. Отгледаните във фирмата ярки са с висока преживяемост – над 98,5%; висока хомогенност на стадата – над 90%; и отговарят на технологичните изисквания за хибридите. Всички ярки са с гарантиран здравословен статус, осигурен от стриктно изпълнявани профилактични програми и програма за биозащита.

Галерия