Продукти

Яйца за консумация

В „Яйца и птици – ЗОРА” АД средно целогодишно сe отглеждат около 700 хиляди броя носачки. Годишното производство на яйца за консумация достига 140 милиона броя. Въведената система за управление на качеството гарантира спазването на изискванията на стандартите и на нормативните документи в Европейския съюз.

› Виж повече

Нецелогодишни продукти

Разплодни яйца

› Виж повече

Еднодневни пилета

› Виж повече

Стокови носачки

› Виж повече

Политика по качеството и безопасност на продукта

› Виж повече