Обява във връзка с инвестиционно предложение

„Яйца и птици – Зора“ АД с.Дончево, ОБЯВЯВА на заинтересуваните лица и общественост, че имат инвестиционно предложение за „Закупуване и инсталиране на оборудване за сушене и гранулиране/пелетизиране на птича тор“