Контакти

Адрес за кореспонденция

“Яйца и птици-ЗОРА” АД
с. Дончево, Обл. Добрич
ПК 9354, пощенка кутия 408

Изп. Директор

тел.: +359(58) 625 534
e-mail: zora@netplusdb.bg

Търговски отдел

тел.: +359(58) 626 612
e-mail: marketing@zora-donchevobg.com

Счетоводство

тел.: +359(58) 625 370
e-mail: zora@netplusdb.bg

Факс

+359(58) 622 766

Web

www.zora-donchevobg.com

GPS координати

Пишете ни

15 + 8 =