Инициативи

Социална, просветна, здравна, спортна и художествена дейност

Скоро след създаването на предприятието за носачки и яйца за консумация в с. Дончево през 1965 г., то се превръща в значим спомоществовател на социална, просветна, здравна, спортна и художествена дейност в селото. Дончево се връща в пределите на България на 25 септември 1940 г. Неговото българско име от 1941 г. до 1947 г. е село Княз Симеон.

Инфраструктурни проекти, спортни отбори

С помощта на „Яйца и птици – ЗОРА” АД се осъществяват инфраструктурни проекти в Дончево и край него. Спортните отбори на селото печелят общински и областни първенства.

Местни фолклорни състави

Местните фолклорни състави са отличавани на национални и международни конкурси. Работещи в „Яйца и птици – ЗОРА” АД, с. Дончево, техни деца и близки са често пъти основни участници в спортните отбори и художествените състави на селото. Дружеството активно подпомага съхраняването на българските традиции в село Дончево и неговото съвременно развитие в обединена Европа.

Детски и ученически голф

Дружеството е сред първите основни спонсори на детския и ученически голф в Добруджа и България.