Фирмата

Основна дейност

Основната дейност на фирмата е: Производство, преработка и търговия в страната и чужбина с яйца за консумация и
разплодни яйца, еднодневни пилета, птици, птичи продукти и земеделска дейност.

Дружеството е най-големият производител на яйца за консумация в България и за износ. От създаването си досега фирмата поддържа добър имидж сред своите клиенти, поради което тя е добре позната както на вътрешния, така и на външния пазар. От години наред с основната дейност дружеството отглежда зърнени култури върху над 5 000 дка
арендувана и собствена земя с цел производство на собствено фуражно зърно за изхранване на птиците.

Предимства

Предимства на нашето дружество пред другите конкуренти на вътрешния и външния пазар са:

/

ритмично целогодишно производство, затворен цикъл на производство

качество на произвежданите яйца

предлагане на различни по асортимент разфасовки

обемът на производството и предлаганите конкурентни цени

Качеството на яйцата

Качеството на яйца се гарантира чрез пълноценното хранене на птиците с чист растителен фураж без продукти от животински произход. Заготвителният участък на дружеството е първият в България, отговарящ на всички изисквания на европейския пазар. Това е предпоставка за високо ниво на окачествяване, контрол, категоризиране и пакетиране на яйцата за вътрешния и международен пазар.