История

1964 г.

Изграждането на птицекомбината за яйца за консумация в с. Дончево става съгласно решение №372 на МС от 04.09.1964 г.За директор на предприятието е назначен Максим Попов.

1965 г., август

Предприятието е на стопанска сметка и самоиздръжка от м. август 1965 г. Включено е към ДСО “Родопа” – София. Предмет на дейността му е: развъждане и отглеждане на носачки за добив на яйца за консумация и разплодни яйца, строителство по стопански начин, търговия с живи птици, яйца и еднодневни пилета.

1965 г., септември

Предприятието започва експлоатационната си дейност на 24.09.1965 г. Тогава е получена първата партида от 5958 пилета. Фирмата ползва водещия европейски и световен опит в птицевъдството.

1972 г.

За 7 години броят на птиците достига близо 400 000 броя, а годишното производство на яйца 55 000 000 бр.

1975 г.

На 01.10.1975 г. фирмата се обединява със сродните предприятия в областта в Комбинат а производство и преработка на птиче месо и яйца (КПППМЯ) – с. Дончево.

1990 г.

През 1990 г. КПППМЯ се преобразува в Държанва фирма “Яйца и птици – Добруджа”, гр. Добрич. По-късно фирмата става Акционерно дружество “Яйца и птици – ЗОРА”, с. Дончево.