ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД

Най-големият производител на яйца за консумация в България

ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД

Традиция, иновативни и съвременни машини и технологии

ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД

Отлично качество на произвежданите яйца, на конкурентни цени

За Яйца и Птици ЗОРА АД

Формулата за успех през тези 50 години е – трудолюбие и иновации. Без едното или другото няма развитие. Благодарение на стотици хора през последните пет десетилетия фирмата съществува и е устоявала на много предизвикателства, превратности и нови условия. Още от самото създаване в нея е бил заложен водещ наш и международен опит и технологии. Съчетани с работливостта на добруджанци и плодородието на Добруджа, продуктите ни имат високо признато международно качество.
Днес „Яйца и птици ЗОРА” АД е най-голямата птицеферма в България и е 100% частно дружество с годишен капацитет на яйца – около 140 милиона.


Заготвителен цех

Първият в България заготвителен цех, отговарящ на всички изисквания.

Стокови носачки

Фермата за стокови носачки има капацитет от 700 000 броя носачки.

Фуражен завод

Производство на всички видове готови комбинирани фуражи за птиците.

Затворен производствен цикъл

Подрастващи стокови носачки

Годишно се произвеждат около 500 000 – 550 000 ярки на 16-седмична възраст от породата ISA BROWN.

Земеделие

35 000 декара арендувана и собствена земя в 14 села и землища.

Развъдна ферма

Родители и родителите носачки са с доказани високи генетични качества.

Затворен производствен цикъл

Фуражен завод

Производство на всички видове готови комбинирани фуражи за птиците.

Земеделие

35 000 декара арендувана и собствена земя в 14 села и землища.

Развъдна ферма

Родители и родителите носачки са с доказани високи генетични качества.

Подрастващи стокови носачки

Годишно се произвеждат около 500 000 – 550 000 ярки на 16-седмична възраст от породата ISA BROWN.

Стокови носачки

Фермата за стокови носачки има капацитет от 700 000 броя носачки.

Заготвителен цех

Първият в България заготвителен цех, отговарящ на всички изисквания.

ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД – повече от 50 години, продукти за Вашата трапеза

Яйца за консумация

В „Яйца и птици – ЗОРА” АД средно целогодишно сe отглеждат около 700 хиляди броя носачки. Годишното производство на яйца за консумация достига 140 милиона броя. Въведената система за управление на качеството гарантира спазването на изискванията на стандартите и на нормативните документи в Европейския съюз.
Виж повече

Нецелогодишни продукти

Нецелогодишните продукти включват разплодни яйца от високо продуктивни хибриди с показани качества на международния пазар, еднодневни пилета с контролирано здравословно състояние и гарантирано качество, ярки с гарантиран здравословен статус и стокови носачки.
Виж повече

Къде да намерите продуктите ни